075-6220279 info@fysiotherapie-rooswijk.nl Dr. J.J. van der Horststraat 2A, 1544 XE Zaandijk

Algemene voorwaarden – Medisch fitness

Medisch fitness is een vorm van training onder professionele begeleiding, waarbij het trainingsschema zodanig is opgesteld dat u ondanks uw beperkingen toch kan blijven trainen.

Het doel van Medisch fitness is door middel van het voor u opgestelde trainingsschema uw lichaam weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Hierdoor ontstaat een betere balans tussen belasting (wat u doet met uw lichaam) en belastbaarheid (wat kan uw lichaam aan), waardoor klachten verminderen of niet meer terug komen.

Er wordt in kleine groepen getraind van maximaal acht deelnemers.

De trainingen zijn o.a. bedoeld voor mensen die na een blessure/aandoening willen starten met het verbeteren van de conditie en de spierkracht willen vergroten. Mensen die geen beperking of blessure hebben kunnen ook voor deze vorm van training kiezen.

Aanmelding

Om deel te nemen aan het Medisch Fitness is geen verwijzing van uw huisarts nodig. Er zijn twee manieren om te starten met Medisch Fitness. U kunt instromen vanuit de Fysiotherapie. Dit houdt in dat u onder behandeling bent en dat de behandelingen gecombineerd worden of overgaan in het Medisch Fitness. Als u vooraf fysiotherapie hebt gehad worden er geen inschrijfkosten berekend. Het is ook mogelijk om uit eigen initiatief te starten. Op het moment dat u zich aanmeldt en niet vooraf fysiotherapeutische behandelingen hebt gehad worden er 30 euro inschrijfkosten in rekening gebracht.

Bij een intake worden er persoonlijke gegevens genoteerd. Daarnaast vindt er een gesprek plaats met een fysiotherapeut over de huidige gezondheidssituatie, huidige niveau en uw doel van de fitness. Op basis van de verzamelde informatie wordt er een persoonlijk oefenschema opgesteld. Met de fysiotherapeut start u in de oefenzaal om een begin te maken. De eerst volgende afspraak zal plaatsvinden in de door u uitgekozen groep.

Abonnementsvormen

Er zijn verschillende abonnementen met daarbij verschillende tarieven, in tabel 1 wordt dit schematisch weergegeven:

Medisch Fitness

 

Rooswijk

Frequentie Betaling Prijs (in euro’s)
1x per week per maand 43,50
per kwartaal 41,-
per jaar 38,50
2x per week per maand 63,50
per kwartaal 61,-
per jaar 58,50

tabel 1: schematische weergave tarieven

Bij het afsluiten van een kwartaal- of jaarabonnement is er sprake van een voordeeltarief. U kunt in het eerste jaar het lidmaatschap tussentijds stopzetten, mits u het voordeel bedrag terug betaald. Het voordeeltarief wordt berekend door het verschil per maand te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat u voordeel heeft gehad. In het tweede jaar kan maandelijks opgezegd worden. Opzeggen dient ten alle tijden schriftelijk of per mail gedaan te worden, voor het verstrijken van de lopende maand.

Op het moment dat u verhinderd bent kunt u, in overleg met de fysiotherapeut, het uur inhalen in een andere groep. Bij afwezigheid van een therapeut wordt er gezocht naar inval, mocht dit niet lukken heeft u recht om het uur in te halen. Bij uitval van nationale feestdagen is er geen mogelijkheid tot inhalen.

Verder is het mogelijk om een keer per jaar een opschorting te doen. Als u voor langere tijd afwezig bent (door bijvoorbeeld vakantie) worden deze dagen niet in rekening gebracht. Het abonnement wordt vooruit geschoven. Daarnaast kan er een opschorting worden gedaan als u afwezig bent wegens een medische oorzaak. Hierbij is een verklaring van een specialist nodig.

Als u recht heeft op een chronische indicatie voor fysiotherapie kunt u die gebruiken voor het Medisch Fitness. Dit kan met een duur van uiterlijk drie maanden. Daarna moet u een abonnementsvorm kiezen die in tabel 1 staat weergegeven. U kunt wel ieder jaar opnieuw drie maanden gebruik maken van de chronische indicatie.

Privacy

Fysiotherapie Rooswijk houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Een uitgebreide beschrijving van het privacybeleid kunt u hier vinden. Bij het afsluiten van een abonnement gaat u automatisch akkoord met het privacybeleid.

Huisregels

Fysiotherapie Rooswijk gaat ervan uit dat u zorgvuldig omgaat met de voorzieningen. Verder wordt er van u verwacht dat u respectvol bent naar de fysiotherapeut en de overige bezoekers van het Medisch Fitness. Het is niet toegestaan om te roken of om huisdieren mee te nemen. Als laatste is het noodzakelijk om de apparaten na gebruik schoon te maken uit oogpunt van hygiëne.

Persoonlijke eigendommen

U kunt jassen en tassen opbergen in de daarvoor bestemde kleedkamers. Het is raadzaam waardevolle spullen mee te nemen naar de oefenzaal. Fysiotherapie Rooswijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor uw persoonlijke eigendommen.