075-6220279 info@fysiotherapie-rooswijk.nl Dr. J.J. van der Horststraat 2A, 1544 XE Zaandijk

Wet bescherming persoonsgegevens

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens(95/46/EG). De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht.
De Wbp regelt ook de taken en bevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.