075-6220279 info@fysiotherapie-rooswijk.nl Dr. J.J. van der Horststraat 2A, 1544 XE Zaandijk

Vergoedingen en tarieven

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering
Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. En naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie
U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Tarievenlijst
Hierbij willen wij u erop attent maken, dat u zelf verantwoordelijk bent, voor het al dan niet verzekerd zijn voor de kosten van uw fysio-/manuele therapiebehandelingen.

  • Leest u a.u.b. goed uw verzekeringsvoorwaarden door.
  • Bij onduidelijkheid in uw polisvoorwaarden kunt u het beste telefonisch contact opnemen met uw verzekeraar.
  • Mocht u niet verzekerd zijn voor fysio-/manuele therapie, verzoeken wij u vriendelijk dat aan ons te laten weten.
  • Wij hebben contractuele afspraken met alle ziektekostenverzekeringen.

Wanneer u niet verzekerd bent, dan gelden binnen deze praktijk de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie in praktijk

Zitting fysiotherapie aan huis

Zitting manuele therapie in praktijk

Zitting manuele therapie aan huis

Screening en intake en onderzoek

Intake en onderzoek na verwijzing

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

Niet nagekomen afspraak

€35,-

€45,-

€45,-

€55,-

€40,-

€40,-

€50,-

Tegen kostprijs