Vernieuwd beleid m.b.t. Coronavirus

Bij Fysiotherapie Rooswijk volgen we het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. 

Doel van dit advies is de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet dit de continuïteit van zorg voor oudere en kwetsbare personen waarborgen. 

Algemeen
Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog en éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’. Als fysiotherapeuten wassen wij voor- en na elke behandeling grondig onze handen volgens voorgeschreven protocol.

Voor de patiënten en onze medewerkers

Om het risico op besmetting te beperken verzoeken wij je onze praktijk niet te bezoeken indien je last hebt van één van de volgende verschijnselen: koorts, verkoudheid, keelpijn, niezen en/of hoesten. Dit beleid hanteren wij ook voor onze medewerkers. Dit kan tot gevolg hebben dat je fysio / manueeltherapeutische behandeling niet door kan gaan.

Fysio- en manueeltherapie behandelingen

De één op één behandelingen gaan gewoon door. Zoals eerder gemeld hanteren wij stricte regels betreffende (hand)hygiëne. Wij vragen je ook de hygiëne regels van het RIVM op te volgen bij het bezoeken van onze praktijk: schud geen handen, was je handen voor- en na het bezoek aan de therapeut (dat kan in de behandelkamers), gebruik papieren zakdoekjes en wees eerlijk in het aangeven van mogelijk één van bovenstaande verschijnselen.

Groepstrainingen

De Medisch Fitness lessen zullen conform de laatste berichtgeving 6 april 2020 opgeschort worden. Hiermee volgen we het landelijke beleid.